Sicbo 20 giây

202307292982
202307292981

Tài xỉu
Lẻ chẵn
Tài
56%
Xỉu
44%
Bão
0%
X
X
T
T
X
X
X
X
T
T
T
X
X
X
T
X
T
X
T
T
X
X
X
T
X
X
T
T
T
X
X
X
T
T
T
T
X
T
T
Lịch sử mở thưởng
202307292981
7
Xỉu
Lẻ
202307292980
6
Xỉu
Chẵn
202307292979
12
Tài
Chẵn
202307292978
13
Tài
Lẻ
202307292977
9
Xỉu
Lẻ
202307292976
10
Xỉu
Chẵn
202307292975
8
Xỉu
Chẵn
202307292974
7
Xỉu
Lẻ
202307292973
14
Tài
Chẵn
202307292972
13
Tài
Lẻ
Sicbo 20 giây202307292982

Hiện không có đặt cược